kapma dirseği

kapma dirseği İng. elbow of capture

Kapma olayından sonra, iki komşu akarsuyu bağlayan büklümlü birleşme yeri. bk. kapma.


kapma dirseği Osm. mirfaka-i müsâdere

(coğrafya)


kapma dirseği için benzer kelimeler


kapma dirseği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kapma dirseği kelimesinin tersten yazılışı iğesrid ampak diziliminde gösterilir.