kapma

kapma

a. 1. Kapmak işi: “Bir fende kazık kakmaktansa hepsinden birer parça malumat kapma fikrinde idi.” -H. R. Gürpınar. 2. sf. Hile ile elde edilen.


kapma İng. capture

Birbirine komşu iki akarsudan birinin, ötekinin yatağını kendisine çevirmesi olayı.


kapma İng. capture

Özdeciksel ya da çekirdeksel bir yapının ılıncık gibi bir parçacıkla etkileşerek onu yakalaması.


kapma

ihrâz, işgal (bk. kapım).


kapma İng. capture

Bir nükleer ya da atomik sistemin ek bir parçacık elde ettiği süreç.


kapma Osm. müsâdere

(coğrafya)


kapma İng. River capture

Geriye aşındırma ile bir akarsuyun komşu bir derenin sularını alması.


kapma için benzer kelimeler


kapma, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
kapma kelimesinin tersten yazılışı ampak diziliminde gösterilir.