karıncıl-yolakçıl kesim

karıncıl-yolakçıl kesim Fr. Laparoélytrotomie, Syn. gastroélytrotomie

karıncıl-yolakçıl kesim için benzer kelimeler


karıncıl-yolakçıl kesim, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', '-', 'y', 'o', 'l', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
karıncıl-yolakçıl kesim kelimesinin tersten yazılışı misek lıçkaloy-lıcnırak diziliminde gösterilir.