katı durağanlık koşulu

katı durağanlık koşulu İng. strict stationarity condition

katı durağanlık koşulu için benzer kelimeler


katı durağanlık koşulu, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'r', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
katı durağanlık koşulu kelimesinin tersten yazılışı uluşok kılnağarud ıtak diziliminde gösterilir.