kayda bağlı ihracat

kayda bağlı ihracat

bk. kayda bağlı dışsatım


kayda bağlı ihracat için benzer kelimeler


kayda bağlı ihracat, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', şeklindedir.
kayda bağlı ihracat kelimesinin tersten yazılışı tacarhi ılğab adyak diziliminde gösterilir.