lisansa bağlı ihracat

lisansa bağlı ihracat

bk. dışsatımı ön izne bağlı mallar


lisansa bağlı ihracat için benzer kelimeler


lisansa bağlı ihracat, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 's', 'a', 'n', 's', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', şeklindedir.
lisansa bağlı ihracat kelimesinin tersten yazılışı tacarhi ılğab asnasil diziliminde gösterilir.