kimlik simgesi

kimlik simgesi İng. bookplate

(Resim) Bir kitabın çoğunlukla iç kapağına konan ve yayınevini belirten simge.


kimlik simgesi için benzer kelimeler


kimlik simgesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kimlik simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis kilmik diziliminde gösterilir.