klorasetik asit

klorasetik asit İng. chloroacetic acid

Formülü ClCH2COOH, beyaz veya renksiz kristalleri olan, havadan nem kapan bir madde. Su, alkol, benzen ve eterde çözünür. Boya ve diğer organik madde sentezlerinde ve böcek öldürücü olarak kullanılır.


klorasetik asit için benzer kelimeler


klorasetik asit, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', 'a', 's', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
klorasetik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kitesarolk diziliminde gösterilir.