klorosülfürik asit

klorosülfürik asit İng. chlorosulphuric acid

ClSO2OH, klorsülfonik asit, klorsülfürik asit, sülfürik klorhidrin, suda sülfürik asit ve hidroklorik aside bozunan, eczacılıkta, böcek öldürücü ve boyalarda kullanılan dumanlı sıvı.


klorosülfürik asit için benzer kelimeler


klorosülfürik asit, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', 'o', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
klorosülfürik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kirüflüsorolk diziliminde gösterilir.