nesi var nesi yok

nesi var nesi yok

bütün serveti, her şeyi: “Eşkıyalar yolun gerisini de tutmuşlardı. Can maldan tatlı. Herkes nesi var nesi yok efenin önüne döktü.” -Ö. Seyfettin.


nesi var nesi yok için benzer kelimeler


nesi var nesi yok, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 's', 'i', ' ', 'v', 'a', 'r', ' ', 'n', 'e', 's', 'i', ' ', 'y', 'o', 'k', şeklindedir.
nesi var nesi yok kelimesinin tersten yazılışı koy isen rav isen diziliminde gösterilir.