olur şey (veya iş) değil

olur şey (veya iş) değil

“olamaz veya gerçekleşmesi beklenmez” anlamında kullanılan bir söz.


olur şey (veya iş) değil için benzer kelimeler


olur şey (veya iş) değil, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'u', 'r', ' ', 'ş', 'e', 'y', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 'ş', ')', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', şeklindedir.
olur şey (veya iş) değil kelimesinin tersten yazılışı liğed )şi ayev( yeş rulo diziliminde gösterilir.