omurilik merkez kanalı

omurilik merkez kanalı İng. spinal canal, vertebral canal, ependymal canal

Omurganın ortasından geçen ve içinde omurilik uzanan kanal. Ependim kanalı.


omurilik merkez kanalı Fr. canal de l'épendyme

(biyoloji)


omurilik merkez kanalı İng. ependymal canal

Omurganın ortasından geçen ve içinde omurilik bulunan kanal.


omurilik merkez kanalı için benzer kelimeler


omurilik merkez kanalı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
omurilik merkez kanalı kelimesinin tersten yazılışı ılanak zekrem kilirumo diziliminde gösterilir.