orta beyin su yolu

orta beyin su yolu İng. aquaeductus mesencephali

anat. Mesencephalon'un içinden geçen ve ventriculus tertius ile ventriculus quartus'u birleştiren kanal, akuaduktus mezensefali.


orta beyin su yolu için benzer kelimeler


orta beyin su yolu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', ' ', 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 's', 'u', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
orta beyin su yolu kelimesinin tersten yazılışı uloy us niyeb atro diziliminde gösterilir.