oylum simgesi

oylum simgesi İng. space measurement sign

Dansta oylum ölçüsünü gösteren simge.


oylum simgesi için benzer kelimeler


oylum simgesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
oylum simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis mulyo diziliminde gösterilir.