sabit hücreler

sabit hücreler İng. stabile cells

Büyümenin durduğu erişkin yaşa geldikten sonra normal fizyolojik koşullar altında çoğalmayan fakat kimi koşullarda çoğalabilen karaciğer, pankreas, böbrek ve kalkan bezlerinin parenkim hücreleri gibi hücreler, reverzibl postmitotik hücreler, stabil hücreler.


sabit hücreler için benzer kelimeler


sabit hücreler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'b', 'i', 't', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
sabit hücreler kelimesinin tersten yazılışı relercüh tibas diziliminde gösterilir.