simgesel usbilim

simgesel usbilim İng. symbolic logic

bk. uzbilimsel usbilim.


simgesel usbilim için benzer kelimeler


simgesel usbilim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'u', 's', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
simgesel usbilim kelimesinin tersten yazılışı milibsu lesegmis diziliminde gösterilir.