solucan bilimi

solucan bilimi İng. helminthology

(Yun. helmins: solucan; logos: bilim) Asalak olarak yaşayan yassı ve yuvarlak solucanlarla uğraşan bir bilim dalı. Helmintoloji.


solucan bilimi için benzer kelimeler


solucan bilimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
solucan bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib naculos diziliminde gösterilir.