solucan

solucan

a. hay. b. Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.


solucan İng. worm

Solucanlar köküne bağlı omurgasız hayvanların genel adı.


solucan Osm. didân-ı em'â

(zooloji)


solucan İng. worm

Platyhelminthes, Annelida, Acanthocephala ve Aschelminthes şubelerinde bulunan yumuşak gövdeli, çıplak, uzunlamasına vücut yapısına sahip omurgasız canlılar, vermis.


solucan için benzer kelimeler


solucan, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', şeklindedir.
solucan kelimesinin tersten yazılışı naculos diziliminde gösterilir.