taşlamalı güldürü

taşlamalı güldürü İng. vaudeville, variety

«Chansons de Vau de Vire», yani Vire vadisi ezgileri deyiminden gelir. Hafif, taşlamaya dayanan, ezgili oyun. Sonradan tecimsel bir eğlence aracı olarak bulvar tiyatrolarının dağarına girmiştir.


taşlamalı güldürü için benzer kelimeler


taşlamalı güldürü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
taşlamalı güldürü kelimesinin tersten yazılışı ürüdlüg ılamalşat diziliminde gösterilir.