yalancı gereksinme

yalancı gereksinme İng. quasi need

Kaynağı bedensel olmayan, daha çok istek ya da amaçtan doğan ve böylece ereğe yönelmiş davranışları doğuran bir gerginlik durumu.


yalancı gereksinme için benzer kelimeler


yalancı gereksinme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
yalancı gereksinme kelimesinin tersten yazılışı emniskereg ıcnalay diziliminde gösterilir.