yan zincir izomerisi

yan zincir izomerisi İng. side chain isomery

Yan zincir atomlarının farklı düzenlenmesinden ortaya çıkan propilbenzen ve izopropilbenzen de olduğu gibi bir yapı izomerisi.


yan zincir izomerisi için benzer kelimeler


yan zincir izomerisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
yan zincir izomerisi kelimesinin tersten yazılışı isiremozi ricniz nay diziliminde gösterilir.