yanağı keseli sincap

yanağı keseli sincap İng. Siberian chipmunk

Kemiriciler (Rodentia) takımının, sincapgiller (Sciuridade) familyasından, 15 cm kadar uzunlukta, 10 cm kadar kuyruğu olan, postu beğenilen, Asya'da yaşayan bir tür.


yanağı keseli sincap için benzer kelimeler


yanağı keseli sincap, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', 'l', 'i', ' ', 's', 'i', 'n', 'c', 'a', 'p', şeklindedir.
yanağı keseli sincap kelimesinin tersten yazılışı pacnis ilesek ığanay diziliminde gösterilir.