yanaşık kritik değer

yanaşık kritik değer İng. asymptotic critical value

yanaşık kritik değer için benzer kelimeler


yanaşık kritik değer, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'r', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
yanaşık kritik değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kitirk kışanay diziliminde gösterilir.