yansız para

yansız para İng. neutral money, neutrality of money

Klasik yaklaşımda, üretimi ve göreli fiyatları etkileme gücüne sahip olmayan, diğer bir deyişle reel ekonomiyi etkilemeyen para. krş. klasik ikilik


yansız para için benzer kelimeler


yansız para, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'z', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
yansız para kelimesinin tersten yazılışı arap zısnay diziliminde gösterilir.