yardımcı kese

yardımcı kese İng. accessory sac

Sestodlarda genital deliğe açılan ve halkaların duvarında bulunan kese.


yardımcı kese için benzer kelimeler


yardımcı kese, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
yardımcı kese kelimesinin tersten yazılışı esek ıcmıdray diziliminde gösterilir.