yardımcı yazılım

yardımcı yazılım İng. utility

yardımcı yazılım için benzer kelimeler


yardımcı yazılım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', 'c', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
yardımcı yazılım kelimesinin tersten yazılışı mılızay ıcmıdray diziliminde gösterilir.