yarı saydam cam

yarı saydam cam İng. translucent glass

Hafif yayınma yapan ve bundan ötürü arkasındaki nesneleri seçik olarak göstermeyen cam.


yarı saydam cam için benzer kelimeler


yarı saydam cam, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'c', 'a', 'm', şeklindedir.
yarı saydam cam kelimesinin tersten yazılışı mac madyas ıray diziliminde gösterilir.