yarı saydam yayıcı siperlik (ekran)

yarı saydam yayıcı siperlik (ekran) İng. diffusing screen

Geniş bir yüzeye dağıtarak ışıklılığı azaltmak üzere bir ışıklığın lambalarını örten, yarı saydam maddeden, büyük yüzeyli siperlik.


yarı saydam yayıcı siperlik (ekran) için benzer kelimeler


yarı saydam yayıcı siperlik (ekran), 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 's', 'i', 'p', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', '(', 'e', 'k', 'r', 'a', 'n', ')', şeklindedir.
yarı saydam yayıcı siperlik (ekran) kelimesinin tersten yazılışı )narke( kilrepis ıcıyay madyas ıray diziliminde gösterilir.