yarı saydam cisim

yarı saydam cisim İng. translucent body

Işığı başlıca yayınık olarak geçiren ve bundan ötürü arkasındaki nesneleri seçik olarak göstermeyen cisim.


yarı saydam cisim için benzer kelimeler


yarı saydam cisim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
yarı saydam cisim kelimesinin tersten yazılışı misic madyas ıray diziliminde gösterilir.