yarı saydam

yarı saydam

sf. fiz. Işığı geçiren fakat arkasındaki nesnelerin sınırlarını ve biçimini belirgin olarak göstermeyen: Buzlu cam yarı saydamdır.


yarı saydam İng. translucent, semitransparent

Yarı geçirgen, ışınımların bir kısmını geçiren madde.


yarı saydam

bk. yarı geçirir (ışık).


yarı saydam için benzer kelimeler


yarı saydam, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
yarı saydam kelimesinin tersten yazılışı madyas ıray diziliminde gösterilir.