yassı solucan

yassı solucan İng. platyhelminth, flatworm

1. Alttan ve üstten basık, bilateral simetrik, bölütsüz, vücut boşluğu, trematodlar hariç sindirim sistemi, iskelet, solunum ve dolaşım sistemleri bulunmayan, anüsleri oluşmamış, kimisi serbest, kimisi asalak yaşayan, asalak olanlarda döl değişimi ve başkalaşım görülen, vücut yüzeyi tegumentle kaplı, boşaltı sistemi olarak görev yapan bir protonefridyuma sahip, genellikle hermafrodit olan, türbelarlar (Turbeleria), trematodlar (Trematoda), şeritler (Cestoda) olmak üzere üç sınıfı içine alan bir bölüm, yassı kurtlar. 2. Platyhelminthes şubesinde bulunan herhangi bir üye.


yassı solucan için benzer kelimeler


yassı solucan, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 's', 'ı', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', şeklindedir.
yassı solucan kelimesinin tersten yazılışı naculos ıssay diziliminde gösterilir.