yataksız sağlık örgütleri

yataksız sağlık örgütleri İng. establishment of health withput beds

Toplumsal Güvenceler Kurumuna ilişkin yataksız her tür bakım, inceleme ve iyileştirme örgütleri.


yataksız sağlık örgütleri için benzer kelimeler


yataksız sağlık örgütleri, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', 'a', 'k', 's', 'ı', 'z', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'r', 'g', 'ü', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
yataksız sağlık örgütleri kelimesinin tersten yazılışı ireltügrö kılğas zıskatay diziliminde gösterilir.