yeni rumî

yeni rumî Osm. Cedid rumî

II. Sultan Mahmut zamanında basılan bir paranın adı.


yeni rumî için benzer kelimeler


yeni rumî, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'n', 'i', ' ', 'r', 'u', 'm', 'î', şeklindedir.
yeni rumî kelimesinin tersten yazılışı îmur iney diziliminde gösterilir.