rumî altın

rumî altın

II. Sultan Mehmet zamanında basılmış altın paranın adı.


rumî altın için benzer kelimeler


rumî altın, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'u', 'm', 'î', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', şeklindedir.
rumî altın kelimesinin tersten yazılışı nıtla îmur diziliminde gösterilir.