rumî kese

rumî kese Osm. Kise-i rûmî

500 kuruş değerinde para ölçeği.


rumî kese için benzer kelimeler


rumî kese, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'u', 'm', 'î', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
rumî kese kelimesinin tersten yazılışı esek îmur diziliminde gösterilir.