rumi

rumi Ar. r°m³

a. (ru:mi:) Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme.

Süsleme) Anadolu Selçuklularının üslûplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan örgelerinden meydana gelmiş dolaşık süsleme.


Rumi Ar. r°m³

sf. (ru:mi:) 1. tar. Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan. 2. esk. Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.


rumi için benzer kelimeler


rumi, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'u', 'm', 'i', şeklindedir.
rumi kelimesinin tersten yazılışı imur diziliminde gösterilir.