yerleşik alan

yerleşik alan İng. built-up area

Bir kent yönetiminin ya da kentin komşu alanının sınırları içinde, oturulmakta olan ve işyeri olarak kullanılan yapıların en dışta olanlarının dış kenarlarını birleştiren çizginin en çok 200 metre dışından, toprağın durumuna göre ve demiryolu, karayolu ve akarsu gibi engelleri atlamadan geçirilecek bir çizginin içinde kalan alan.


yerleşik alan için benzer kelimeler


yerleşik alan, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
yerleşik alan kelimesinin tersten yazılışı nala kişelrey diziliminde gösterilir.