yerleşik alan sınırı

yerleşik alan sınırı İng. limit of built up area

Düzentasarın sınırları içinde, yapı yapılmış ve yapı yapmaya olur verilmiş olan alanların sınırı. bk. yerleşme sınırı


yerleşik alan sınırı için benzer kelimeler


yerleşik alan sınırı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
yerleşik alan sınırı kelimesinin tersten yazılışı ırınıs nala kişelrey diziliminde gösterilir.