yerleşik görev

yerleşik görev İng. built-in role

yerleşik görev için benzer kelimeler


yerleşik görev, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', şeklindedir.
yerleşik görev kelimesinin tersten yazılışı verög kişelrey diziliminde gösterilir.