yerleşik dekor

yerleşik dekor İng. permanent set/ ting

Bir oyunda, değişmeden, baştan sona kalan dekor.


yerleşik dekor için benzer kelimeler


yerleşik dekor, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'k', 'o', 'r', şeklindedir.
yerleşik dekor kelimesinin tersten yazılışı roked kişelrey diziliminde gösterilir.