zaman kuklaları

zaman kuklaları İng. time dummies

zaman kuklaları için benzer kelimeler


zaman kuklaları, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'u', 'k', 'l', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
zaman kuklaları kelimesinin tersten yazılışı ıralalkuk namaz diziliminde gösterilir.