zigonema dönemi

zigonema dönemi İng. zygonema

anat. Mayoz bölünmenin profaz evresinde homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak yaptıkları oluşum. Kromozomlar birbirlerine sokularak tek bir kromozom gibi görünürler.


zigonema dönemi için benzer kelimeler


zigonema dönemi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'g', 'o', 'n', 'e', 'm', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
zigonema dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd amenogiz diziliminde gösterilir.