zincirleme borçlanım

zincirleme borçlanım İng. joint guaranty

Borçlusundan farksız olarak borcu borçlusu adına alacaklısına ödemeyi yüklenme.


zincirleme borçlanım için benzer kelimeler


zincirleme borçlanım, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
zincirleme borçlanım kelimesinin tersten yazılışı mınalçrob emelricniz diziliminde gösterilir.