zincirleme ad tamlaması

zincirleme ad tamlaması

a. db. Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması: Evin kapısının kilidi.


zincirleme ad tamlaması Osm. tetabu-i izafet, zincirleme izafet

(Derleme.. zincirleme isim tamlaması, zincirleme tamlama, zincirleme isim takımı) Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması: Evin kapısının kilidi; pencerenin camının kırılmasının sebebi; evin duvarının yıkıntılarının kaldırılmasının gecikmesi; Ziraat Bankası kambiyo müdürlüğü memurlarının durumunun görüşülmesi vb.


zincirleme ad tamlaması Osm. zincirleme izâfet, tetâbu-ı izâfet

Tamlayanı, tamlananı veya her ikisi de ad tamlaması biçiminde olan iç içe girmiş tamlama türü; bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması: Ragıp efendinin çiçek bahçesi, Kenan beyin de kitapları! (T. Buğra, Yağmur Beklerken, s. 45). Tarih, sanat eserleri, gelenekler, hepsi cemiyetin süreklilik şuurudur (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi: İnsan ve Cemiyet, s. 15).Yarın sabah, ev eşyalarının taşınma ücretlerinin yarı bedelini ödeyebilirsin. Kâmil beyin işe başladığının üçüncü günü akşam üzeri gidecekleri sırada, kapı açılmış, Nedime hanım, «Niyazi ağabey!» diye hafif bir çığlık koyuvererek geleni karşılamak üzere ayağa kalkmıştı (K. Tahir, Esir Şehrin İnsanları, s. 214) Hediye ettiğiniz kitapların listesinin yazılması tamamlandı mı? vb.


zincirleme ad tamlaması için benzer kelimeler


zincirleme ad tamlaması, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'a', 'd', ' ', 't', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
zincirleme ad tamlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalmat da emelricniz diziliminde gösterilir.