art açınık

art açınık

bk. Açınık.


art açınık için benzer kelimeler


art açınık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
art açınık kelimesinin tersten yazılışı kınıça tra diziliminde gösterilir.