ayağma gelmek

ayağma gelmek

Bir dilekte bulunmak.


ayağma gelmek için benzer kelimeler


ayağma gelmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'm', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayağma gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg amğaya diziliminde gösterilir.