deyim uzunluğu

deyim uzunluğu İng. expression length

Deyimi oluşturan im geçişlerinin toplam sayısı. || Örn. A, B, C imlerinden oluşan ABAABC deyiminin uzunluğu 6 ya eşittir.


deyim uzunluğu için benzer kelimeler


deyim uzunluğu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'y', 'i', 'm', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
deyim uzunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnuzu miyed diziliminde gösterilir.