dik aşağı

dik aşağı

Yokuş aşağı.


dik aşağı için benzer kelimeler


dik aşağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dik aşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşa kid diziliminde gösterilir.