dizin değeri

dizin değeri İng. index value

Belli bir dönemde fiyat, gayrisafî millî hasıla gibi mikro ve makro değişkenlerin değerindeki göreli değişmelerin yüze eşitlenmiş bir temel dönemle ilişkili olarak açıklanması.


dizin değeri için benzer kelimeler


dizin değeri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
dizin değeri kelimesinin tersten yazılışı ireğed nizid diziliminde gösterilir.