durdurulmuş akış yöntemi

durdurulmuş akış yöntemi İng. stopped flow method

Bir çözelti içinde oluşan hızlı tepkimelerin hızlarını ölçmek için geliştirilmiş yöntem. Bu yöntemde her bir reaktif çözeltisinin enjeksiyon yoluyla bir hücre içinde hızla karışmaları sağlanır ve tepkime, pH değişimi, spektofotometrik veya kondüktometrik yollarla izlenir.


durdurulmuş akış yöntemi için benzer kelimeler


durdurulmuş akış yöntemi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'u', 'l', 'm', 'u', 'ş', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
durdurulmuş akış yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy şıka şumlurudrud diziliminde gösterilir.